Een bouwdepot betekent dat een deel van het hypotheek bedrag in een depot blijft. Wat is een hypotheek?

Simpel gezegd; een hypotheek afsluiten betekent dat je een lening ontvangt van een bank, ter aankoop van een huis of ander pand. Waarbij je afspreekt dat wanneer jij je verplichtingen niet nakomt of kunt nakomen, bank het recht heeft om het huis te verkopen, en uit de verkoop opbrengst haar geld en de gemaakte kosten kan halen.

Je spreekt van hypotheekgever en hypotheeknemer. De gever is degene die de lening ontvangt (jij dus); je geeft namelijk de bank het recht van hypotheek. Dat maakt de bank dus de hypotheeknemer, en de leninggever.

Over de lening betaal je altijd rente, de hypotheekrente. Dit is altijd een percentage van het geleende bedrag. Meestal wordt afgesproken de rente maandelijks te betalen, maar zeker in het verleden gebeurde het nog wel eens dat dit per kwartaal of per jaar gebeurde.

Hypotheken zijn er tegenwoordig in vele vormen; we lichten er een paar kort toe;

De aflossingsvrije hypotheek;

Bij deze vorm betaal je tijdens de looptijd alleen rente, je lost dus niets af tussendoor. Heb je € 200.000,- euro geleend, dan is je schuld na 30 jaar nog steeds € 200.000,-

Spaarhypotheek

Bij deze vorm betaal je tijdens de looptijd rente, en aflossing. Maar in plaats van dat je elke maand je lening iets verlaagd, leg je elke keer een bedrag in in een spaarverzekering. Je lost dus niets af tussendoor. Met de bank is afgesproken dat de waarde van de verzekering gebruikt wordt om de lening af te lossen, bijvoorbeeld na dertig jaar.