Wat is een bouwdepot?

Een bouwdepot wordt afgesloten bij een hypotheek, wanneer het hypotheekbedrag of een gedeelte daarvan bestemd is voor bouw. Een bouwdepot is een soort rekening waar geld op staat, om daaruit kosten te betalen voor de bouw van je woning. Dat kan gaan om nieuwbouw, of verbouw van een bestaande woning. Bij dat laatste rekenen we ook aanbouw of uitbouw. Lees meer over het bouwdepot hieronder!

Van een bouwdepot is sprake wanneer een deel van de hypotheek (die je “leent”) achterblijft op een “depotrekening” van de bank. Je kunt er uit opnemen wanneer je rekeningen moet betalen die met de bouw te maken hebben.

Nieuwbouw en verbouw

Zowel bij een nieuw te bouwen woning als bij het verbouwen van een bestaande woning, is het soms mogelijk om middels een bouwdepot betalingen inzake de bouw te doen.

Top 3 Bouwdepot aanbieders 2022

Let op! Bouwdepot.net geeft hiermee geen advies over welke partij de beste keuze is voor een bouwdepothypotheek! We geven alleen een selectie aan van aanbieders waarvan we weten dat deze partijen bouwdepothypotheken verstrekken.

Nationaal Bespaarcentrum

HypotheekVisie

Betaling in Termijnen

Een nieuwbouwwoning wordt doorgaans  in termijnen betaald. Wanneer je een nieuwe te bouwen woning koopt, betaal je doorgaans bij de overdracht van de grond bij de notaris eerst de grond. Naarmate de bouw vordert betaal je de resterende bouwtermijnen.  Wanneer je koopt en de bouw van de woning is al gevorderd, betaal je soms ook al voor de termijn die al opgelevert zijn.

Hypotheek

De hypotheek wordt al op het moment van de aankoop van de grond voor het gehele bedrag afgesloten. Een deel van de hypotheek wordt gebruikt voor de aankoop van de grond en eventuele bouwtermijnen die al gereed zijn. Het overige bedrag van de hypotheek wordt in een zogeheten bouwdepot geplaatst. Uit dit bouwdepot worden vervolgens steeds de bouwtermijnen betaald. Dit depot staat altijd bij de bank waarbij je je hypotheek hebt afgesloten. Het is in feite een soort rekening waarvan je geldt kunt opnemen, maar alleen door middel van het indienen van de facturen van de gereed zijnde bouwtermijnen.

Opname uit depot

Je kunt niet zomaar even geld uit een depot opnemen. Elke bank of geldverstrekker heeft zijn eigen voorwaarden voor opname en uitbetaling van het bouwdepot. Een belangrijke voorwaarde is bijvoorbeeld dat de opname aan het bouwplan voldoet.

Voordeel bouwdepots

Het voordeel van een dergelijk “potje” is dat je  rente ontvangt over bedrag in het bouwdepot dat je nog niet hebt opgenomen. Maar deze  rente is in de meeste gevallen lager dan de hypotheekrente die je erover betaalt. Met andere woorden; je betaalt hypotheekrente over het hele bedrag van je hypotheek, en je ontvangt daarnaast ook rente over het deel dat je nog niet van de depotrekening hebt opgenomen.

Een depotrekening bij een dergelijke hypotheek is vergelijkbaar met een bankrekening, met als beperking dat het geld alleen voor de bouw gebruikt mag worden. Jij en/of de bank kunnen er dus niet beleggen of handelen in aandelen; er is ook geen verzekering aan dit depot gekoppeld. (Anders dan de eventuele verzekering(en) die bij de hypotheek zelf hoort).

Bestaande bouw

Bij bestaande bouw is het doorgaans zo dat een nota die je indient alleen wordt uitbetaald wanneer deze ook voldoet aan het bouwplan. Voorafgaand aan het afsluiten van je hypotheek heb je dit opgesteld met je hypotheekadviseur.  Heb je met de bank afgesproken dat je de hypotheek gebruikt om de zolder te renoveren, dan kun je niet aankomen met een nota voor het opknappen van de tuin.

Nieuwbouw

Bij nieuwbouw moeten de facturen voldoen aan en overeenkomen met de bouwtermijnen die zijn vermeld door de aannemer in de koop/aannemingsovereeenkomst.